Alışveriş ve Reklam

Geçmişten günümüze reklamcılık nasıl başlayıp ilerledi? Reklamcılık ticareti nasıl etkiledi? Senin ticaretinin boyutunu reklamcılık ne kadar etkileyebilir?